Artykuły Szkolnego Ośrodku Kariery:

"Raport z realizacji III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w PCEZ (prezentacja flash)"

"Szkolny Ośrodek Kariery PCEZ w Świdniku (prezentacja flash)"

"Poradnictwo Zawodowej w Szkolnych Ośrodkach Kariery (prezentacja flash)"

"Poradnictwo Zawodowej w Szkolnych Ośrodkach Kariery (plik xps)"

"Raport z działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w PCEZ (plik xps)"