Szkolny Ośrodek Kariery

Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej

ul.Szkolna1 21-045 Świdnik

tel.081-759-11-52 ; 081-751-26-71

fax. 081-759-11-53

e-mail szok@pcez.pl