Szkolny Ośrodek Kariery w PCEZ w Świdniku

 

 

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej wzięło udział w konkursie na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery (SzOK) w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Projekt Szkolnego Ośrodka Kariery oraz wniosek sporządziła Anna Goral – szkolny doradca zawodowy. Konkurs został wygrany i szkoła podpisała umowę z Wojewódzką Komendą OHP w Lublinie w dniu 28 września 2004 roku na finansowanie projektu. Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, programów, płyt, kaset, książek, ulotek  i  innych  materiałów niezbędnych  do realizacji programu.

W grudniu 2004 roku Szkolny Ośrodek Kariery był już w pełni gotowy do realizacji zadań. Do działalności SzOK-u został przystosowany gabinet na parterze wyposażony w meble i łącza niezbędne do funkcjonowania urządzeń biurowych i Internetu.

Szkolny Ośrodek Kariery realizuje działania, których celem jest:

- rozwijanie umiejętności umożliwiających adaptację do zmieniających się warunków na rynku pracy,

- poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości,

- rozwijanie umiejętności interpersonalnych, planowania i organizowania własnych działań, współdziałania i pracy zespołowej,

- dostarczanie potrzebnej wiedzy i aktualnych informacji o zawodach, kierunkach kształcenia i placówkach edukacyjnych,

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, również z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz z korzystania z pomocy wyspecjalizowanych instytucji

Szkolny Ośrodek Kariery organizuje zajęcia w formie:

- spotkań warsztatowych na godzinach wychowawczych z klasami,

- spotkań uczniów z zaproszonym gościem (np. pracodawcą),

- wycieczek zawodoznawczych,

- zajęć zorganizowanych w urzędzie pracy lub poradni pedagogiczno-psychologicznej,

- indywidualnych spotkań z uczniami i rodzicami.

Efekty doradztwa zawodowego:

- lepsze przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,

- lepsze dopasowanie ludzi do zawodów,

- wzrost mobilności zawodowej i wyrównanie szans na rynku pracy,

- właściwe ukierunkowanie i wsparcie samozatrudnienia.